دانلود پاورپوینت متغیرها Variables

دانلود پاورپوینت متغیرها Variables

دانلود پاورپوینت متغیرها Variables

دانلود پاورپوینت متغیرها Variables 
تعداداسلایدها:11
نوع فایل:پاورپوینت
اهداف   :                                             
متغیر واهمیت شناسایی آن چیست ؟ 
انواع متغیر ها کدام است ؟
مقیاس اندازه گیری متغیرها وانواع آن چیست ؟
ضوابط گزینش متغیر کدام است ؟
تعریف عملیاتی متغیرها چیست ؟ 
با متغیرها ی مخدوش کننده چه باید کرد ؟

1- حالات یا مقادیر مختلف بپذیرد.
2- قابل سنجش یا اندازه‌گیری باشد.
3- در ارتباط با تحقیق مورد نظر باشد.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید