دانلود پاورپوینت قواعد طبقه بندی

دانلود پاورپوینت قواعد طبقه بندی

دانلود پاورپوینت قواعد طبقه بندی

دانلود پاورپوینت قواعد طبقه بندی 
تعداداسلایدها:87
نوع فایل:پاورپوینت
-سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا: 
 The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)               
         سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود (HS) است، نمانکلاتور(Nomenclature)  کالایی چند منظوره بین المللی واساس طبقه بندی می‌باشد.
         (اسم =Nomen ، مجموعه Clature) 
    نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.
    
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید