دانلود پاورپوینت قصور پزشکی

دانلود پاورپوینت قصور پزشکی

دانلود پاورپوینت قصور پزشکی

دانلود پاورپوینت قصور پزشکی
تعداداسلایدها:94
نوع فایل:پاورپوینت
شخص در برابر خداوند و یا وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.

فعل یا ترک فعل که به شکل مخالف با علوم دینی یا قواعد اخلاقی  و وجدان باشد. 

ضمانت اجرایی آن بیشتر جنبه اخروی و درونی دارد. 
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید