دانلود پاورپوینت قسمت سوم آمار ارشد- دکتر بهپور

دانلود پاورپوینت قسمت سوم آمار ارشد- دکتر بهپور

دانلود پاورپوینت قسمت سوم آمار ارشد- دکتر بهپور

دانلود پاورپوینت قسمت سوم آمار ارشد- دکتر بهپور

تعداداسلایدها:15

نوع فایل:پاورپوینت

زمانی که محقق آماده است تا فرضیه های اختصاصی برآمده از یک نظریه را به آزمون بگذارد و یا به یک سوال تحقیقی مطرح شده پاسخ دهد، با مسئله انتخاب یک روش آماری مناسب مواجه می شود. انتخاب روش آماری مناسب برای به آزمون گذاردن فرضیه های اختصاصی تحقیق، به چندین دلیل امری مهم است. اول اینکه، برای هر فرضیه مطرح شده، روش آماری که انتخاب خواهد شد باید به درستی فرضیه را مورد آزمون قرار دهد چون در غیر اینصورت تفسیر معنادار نتایج ممکن نخواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه تحقیقی فرضیه تفاوت نمرات میانگین بین گروهها را مطرح نموده است، منطقی نخواهد بود که برای آزمون این فرضیه، تست بررسی رابطه میان جفت متغیرها انتخاب شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید