دانلود پاورپوینت فنون آموزش بهداشت

دانلود پاورپوینت فنون آموزش بهداشت

دانلود پاورپوینت فنون آموزش بهداشت

دانلود پاورپوینت فنون آموزش بهداشت
تعداداسلایدها:33
نوع فایل:پاورپوینت
تشویق مردم به مشارکت در برنامه ریزی و اجرای مراقبتهای بهداشتی اولیه.
توجه و درک صحیح از فرهنگ جوامع،شیوه زندگی و مهارتهای زندگی آنها و پرهیز از پیش داوری .
برقراری ارتباط خوب با مردم که تبادل اطلاعات و افکار را بطور واضح و روشن میسر سازد.
اتخاذ مناسب ترین تکنولوژی آموزشی 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید