دانلود پاورپوینت عاملهای هوشمند

دانلود پاورپوینت عاملهای هوشمند

دانلود پاورپوینت عاملهای هوشمند

دانلود پاورپوینت عاملهای هوشمند
تعداداسلایدها:36
نوع فایل:پاورپوینت
 دنباله ادراک عامل
        سابقه کامل هر چیزی است که عامل تا کنون درک کرده است.
انتخاب فعالیتی توسط عامل در هر لحظه، می تواند به کل دنباله ادراک تا آن زمان بستگی داشته باشد.
از نظر ریاضی رفتار عامل توسط تابع عامل توصیف می شود که هر دنباله ادراک را به یک فعالیت نقش می کند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید