دانلود پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی

دانلود پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی

دانلود پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی

دانلود پاورپوینت شاخصها و اعتبار بخشی
تعداداسلایدها:61
نوع فایل:پاورپوینت
اندازه گیری          measurement
    عبارت از فرایندی که تعیین میکند یک شخص یا یک شئ چه مقدار از یک ویژگی برخوردار است.در اندازه گیری حتما از عدد و رقم استفاده میشود.
به جای اینکه بگوییم ضریب هوش حسن از حسین بیشتر است میگوییم ضریب هوش حسن 120 وحسین 100 است.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید