دانلود پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

دانلود پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

دانلود پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته

دانلود پاورپوینت روش تحقیق پیشرفته
تعداداسلایدها:287
نوع فایل:پاورپوینت
منابع درسی:
    1- چگونه تحقیق کنیم؟ ترجمه ابراهیم زاده، فراهانی وسرمدی  (کل کتاب)
    2- روشهای تحقیق در علوم رفتاری تألیف سرمد، بازرگان و حجازی (فصل چهارم)
تعدادواحد: 3 (2واحد نظری و 1 واحد عملی)
چگونه به تحقیق نگاه میکنید؟
چه تعریفی از تحقیق در نظر دارید؟
این جمله را حد اکثر با بیست کلمه تکمیل کنید.
تحقیق عبارتست از:
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید