دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت ورزشی

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت ورزشی

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت ورزشی

دانلود پاورپوینت روش تحقیق در مدیریت ورزشی
تعداداسلایدها:83
نوع فایل:پاورپوینت
جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل  است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.”جان دیوئی معتقد است:" اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل  است؛ به این معنی که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلی روبرو گردیده است که در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی تواند در مقابل آن ساکت بماند.”

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید