دانلود پاورپوینت خبر چیست

دانلود پاورپوینت خبر چیست

دانلود پاورپوینت خبر چیست

دانلود پاورپوینت خبر چیست
تعداداسلایدها:69
نوع فایل:پاورپوینت
چه وقت یک رویداد باید خبر تلقی شود؟
اصلاً رویداد به طور منتزع وجود دارد؟ یا اینکه باید آن را نقل کرد و دید؟ و به هر شکل که روایت کنیم و نشان دهیم، آیا بی طرفی رعایت شده است؟
آیا رویداد در خارج از گستره ای قرار دارد و از شرایط تأثیر نمی گیرد؟
چه رویدادهایی را باید نادیده گرفت؟
و بالاخره کدام دریافت و استنباط، بدون گزینش صورت می گیرد؟
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید