دانلود پاورپوینت حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ی طبیعی

دانلود پاورپوینت حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ی طبیعی

دانلود پاورپوینت حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ی طبیعی

دانلود پاورپوینت حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا ی طبیعی

تعداداسلایدها:13

نوع فایل:پاورپوینت

•یک پد ید ه محیطی شدید و نا گهانی با ابعاد و سیع است که در جر یان آن منطقه آسیب ،نیازمند کمک های خارج

•منطقه بوده و در نتیجه آن عملکرد فرد و جامعه مختل می گردد.

 

1)بلایای طبیعی: سوانحی هستند که در نتیجه عمل نیروهای طبیعی بو جود آمده و انسان در ایجاد آن نقشی ندارد، مانند سیل ، زلزله ، سو نامی (امواج سهمگین در یاکه به دنبال زلزله به ساحل هجوم می آورند)آ تشفشان ، طو فان و گرد باد، سقوط بهمن، خشکسالی و گرمازدگی،آتش سوزی جنگل ها و  . . . .

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید