دانلود پاورپوینت حل تمرین درس شیمی صنعتی

دانلود پاورپوینت حل تمرین درس شیمی صنعتی

دانلود پاورپوینت حل تمرین درس شیمی صنعتی

دانلود پاورپوینت حل تمرین درس شیمی صنعتی 
تعداداسلایدها:24
نوع فایل:پاورپوینت
 یک مول هوا را در دمای 25 درجه­سانتی گراد و فشار  atm1 در نظر بگیرید و موارد خواسته شده­ی زیر را محاسبه کنید؟

الف) غلظت مولی اجزاء و غلظت مولی کل
ب) غلظت جرمی اجزاء و غلظت جرمی کل
ج) کسر جرمی اجزاء
د) جرم مولکولی متوسط
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید