دانلود پاورپوینت حقایق مدیریت

دانلود پاورپوینت حقایق مدیریت

دانلود پاورپوینت حقایق مدیریت

دانلود پاورپوینت حقایق مدیریت
تعداداسلایدها:34
نوع فایل:پاورپوینت
عدم اعتماد نیروی انسانی به تشخیص فعالیت خوب و بازدهی بالا
عدم اعتماد به دریافت پاداش در قبال کارایی خوب
نوع پاداش که دریافت می کند متفاوت با انتظار نیروی انسانی است.
اگر نیروی انسانی دارای انگیزه نیست مقصر سازمان و مدیریت است نه نیروی انسانی.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید