دانلود پاورپوینت تکنیک حل خلاق مسئله

دانلود پاورپوینت تکنیک حل خلاق مسئله

دانلود پاورپوینت تکنیک حل خلاق مسئله

دانلود پاورپوینت تکنیک حل خلاق مسئله

تعداداسلایدها:174
نوع فایل:پاورپوینت

چالش هایی که سازمان های بازرگانی و مدیران و کارکنانش تا دهه اول قرن 21 با آن روبرو خواهند شد که د رتاریخ فعالیت های اقتصادی بی سابقه است. 

1- تمامی ابعاد اقتصادی به سرعت تغییر می یابد.

2- رقابت رو به افزایش است.

3- فعالیت اقتصادی به طور روز افزون، وسعت چهانی می یابد.

4- فن آوری های جدید با سرعت نفس گیری ظهور می یابند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید