دانلود پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

دانلود پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

دانلود پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌

دانلود پاورپوینت تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌
تعداداسلایدها:13
نوع فایل:پاورپوینت
هدف‌ از تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌، بکارگیری‌ دانش‌ و تخصص‌ حسابرسان‌ در زمینه‌ حسابداری‌ برای‌ گردآوری‌، طبقه‌بندی‌ و تلخیص‌ اطلاعات‌ مزبور است‌.  
تهیه صورتهای مالی یا مانند آن بدون‌ الزام‌ به‌ آزمون‌ درستی‌ آن.

اگرچه‌ روشهای‌ مورد استفاده‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ به‌ گونه‌ای‌ طراحی‌ نشده‌ است‌ که‌ امکان‌ اظهار هرگونه‌ اطمینانی‌ را نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، برای‌ حسابرس‌ فراهم‌ کند، اما به‌ دلیل‌ انجام‌ کار بادقت‌ و مهارت‌ حرفه‌ای‌، استفاده‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ از مشارکت‌ حسابرسان‌ در تنظیم‌ صورتهای‌ مزبور بهره‌مند می‌شوند.
قرارداد تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ معمولا شامل‌ تنظیم‌ تمام‌ یا بخشی‌ از صورتهای‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند گردآوری‌، طبقه‌بندی‌ و تلخیص‌ سایر اطلاعات‌ مالی‌ را نیز شامل‌ شود.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید