دانلود پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام

دانلود پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام

دانلود پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام

دانلود پاورپوینت تفسیر سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام

تعداداسلایدها:161

نوع فایل:پاورپوینت

lمشخصات سوره

  › ترتیب نزول

  › ترتیب چینش

  › تعداد آیات

  › تعداد کلمات

    › تعداد حروف

  › تعداد لفظ جلاله الله

  › اسامی دیگر سوره

lمقدمه

  › محور سوره: توحید

  › در تکوین 

  › در تشریع 

   › نتیجه: قوانین الهی

  › مسبوق به تکوین

  › ملحوق به تکوین

  › برهان پذیر

  › بازگشت به تکوینیات

  › بازگشت همه چیز به توحید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید