دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم

دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم

دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم

دانلود پاورپوینت تعاریف و مفاهیم مربوط به سیستم
تعداداسلایدها:30
نوع فایل:پاورپوینت
سیستم مجموعه ای از بخش های می باشد که برای رسیدن به یک هدف به هم پیوسته اند. هر سیستم دارای برونداد فرایند و درون داد  و بازخورد بین اجزاء میباشد، اگر بخشی از سیستم جدا شود طبیعت آن تغییر می کند
فرایند دنباله از واکنش ها می باشد که بخش محدودی از  جهان مربوط می شود 
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید