دانلود پاورپوینت بودجه بندی جامع

دانلود پاورپوینت بودجه بندی جامع

دانلود پاورپوینت بودجه بندی جامع

دانلود پاورپوینت بودجه بندی جامع 
تعداداسلایدها:32
نوع فایل:پاورپوینت
طرحی است که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک  واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین   می کند.بودج یک طرح مقداری مشروح وکامل به منظور استفاده از منابع واحد تجاری در دوره ای معین است.
1.بودجه مفهومی مقداری است: کلیه فعالیت های طرح ریزی شده واحد تجاری با یک واحد مشترک مانند پول یا تعداد محصولات تولید شده تشریح می شود.                                                                      

2.بودجه مربوط به واحد تجاری مشخصی است: واحد تجاری در بودجه بندی ممکن است یک پروژه معین ،یک واحد تجاری یا در مفهومی وسیع تر یک ارگان دولتی یا کل دولت باشد قبل از شروع مرحله تنظیم بودجه لازم است که واحد بودجه دقیقا مشخص شود.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید