دانلود پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) وراه های برون رفت ازآن

دانلود پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) وراه های برون رفت ازآن

دانلود پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) وراه های برون رفت ازآن

دانلود پاورپوینت بررسی علائم فرسودگی شغلی (Job Burnout) وراه های برون رفت ازآن
تعداداسلایدها:21
نوع فایل:پاورپوینت

       مفهوم فرسودگی شغلی در سال  1974 برای اولین بار توسط آقای ”هربرت
  فرویدونبرگر“ روانشناس آلمانی الاصل (متوفی به سال1993 درامریکا)  معرفی شد

     فرویدونبرگر فرسودگی شغلی را حالتی از خستگی و ناکامی می داند که به علت از 

خود گذشتگی فرد در روش کاری وزندگی و یا ارتباطی که منجر به وصول نتیجه دلخواه 

نمی شود به وجود می آید .کتاب ایشان به نام “ بیشترین هزینه برای بالاترین دستاورد“ 

به عنوان کتاب مرجع در ارتباط با ”برن اوت“مورد استفاده قرار می گیرد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید