دانلود پاورپوینت اصول و مهارتهای پرستاری

دانلود پاورپوینت اصول و مهارتهای پرستاری

دانلود پاورپوینت اصول و مهارتهای پرستاری

دانلود پاورپوینت اصول و مهارتهای پرستاری
تعداداسلایدها:28
نوع فایل:پاورپوینت
   سلامتی در ارتباط با معیارها و شاخص هایی نظیر:
شاخص های فیزیکی ، هنجارها ، میزان های بیوشیمیایی، معیارهای فیزیولوژیکی، نژاد، استراحت، ورزش ، غذا ، عادت گرسنگی کشیدن، آب و هوا و ….. می باشد.
   تعریف سازمان جهانی بهداشت :
سلامتی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه صرفاً عدم بیماری  یا ناتوانی می باشد.
و اخیراً (یک زندگی از نظر اقتصادی و اجتماعی مثمر) به تعریف آن اضافه شده است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید