دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق

دانلود پاورپوینت اصول و فنون مذاکره موفق
تعداداسلایدها:35
نوع فایل:پاورپوینت
مذاکره عبارتست از جریان مداوم رفت و برگشت ارتباطات به منظور رسیدن به یک تصمیم مشترک .

مذاکره وسیله‌ایست برای برقراری ارتباط سازمان یافته جهت نیل به توافق میان اشخاص حقیقی و حقوقی
انواع مذاکره

الف) مذاکره رسمی

1- تعیین اهداف مذاکره
2- جمع‌آور اطلاعات و اسناد
3- شناسایی و ارتباط با سازمان‌های تأمین کننده هدف
4- شناسایی خصوصیات شخصیتی و سازمانی طرف مذاکره
5- ارزیابی نقاط ضعف و قوت خود و طرف
6- تعیین دستور جلسه و محل مذاکره
7- تعیین حدود اختیارات و ترکیب اعضاء گروه مذاکره
8- تعیین روش مذاکره
9- رویاروئی و گفت و شنود (تبیین خواسته، ارتباط مؤثر، کاربرد اصول پیشرفته مذاکره)
10- پذیرش و توافق
11- امضاء 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید