دانلود پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار

دانلود پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار

دانلود پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار

دانلود پاورپوینت اساس زیست شناختی رفتار
تعداداسلایدها:20
نوع فایل:پاورپوینت
مغز: مخ، مخچه، ساقه مغز، بخش زیر قشری
مخ: 
تفکر، تکلم، یادگیری و حافظه، سازمان دهی حرکات ارادی و تجزیه و تحلیل پیام های حسی
قشر مخ: محل اصلی ذخیره اطلاعات یا حافظه

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید