دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش های پزشکی

دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش های پزشکی

دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش های پزشکی

دانلود پاورپوینت اخلاق در پژوهش های پزشکی
تعداداسلایدها:53
نوع فایل:پاورپوینت
تاریخچه موضوع و نقش کمیته های اخلاق در پژوهش
ارزیابی سود و زیان در پژوهش های پزشکی
رضایت آگاهانه
رازداری
پژوهش بر گروههای آسیب پذیر
اخلاق در انتشار نتایج پژوهش

 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید