دانلود پاورپوینت اختلال استرس پس از ضربهPost Traumatic Stress Disorder

دانلود پاورپوینت اختلال استرس پس از ضربهPost Traumatic Stress Disorder

دانلود پاورپوینت اختلال استرس پس از ضربهPost Traumatic Stress Disorder

دانلود پاورپوینت اختلال استرس پس از ضربهPost Traumatic Stress Disorder
تعداداسلایدها:31
نوع فایل:پاورپوینت

 مقدمه 
* برخی از انسان‌ها در طول زندگی‌شان یک  traumaرا تجربه می‌نمایند که مهم‌ترین آنها، childhood sexual and physical abuse، rape، domestic violence، combat، terrorism، کشتار دسته جمعی، شکنجه، آدم‌ربایی، prisoner، تصادفات، زلزله، آتش‌سوزی، طوفان‌ها و گردبادهای سهمگین و… می‌باشند.
* رویدادهای آسیب‌زا، شامل حمله‌ها و تجاوزهایی به سیستم ذهنی و بدنی انسان می‌باشند که این نوع حمله‌ها، خرده‌سیستم‌های متعددی را تحت تاثیر خودشان قرار می‌دهند مانند کارکردهای فیزیولوژی، روان – عصبی، اجتماعی – عاطفی و معنوی و اغلب منجر به یک اختلال روانی پایدار – مانند اضطرابی که کاهش پیدا نمی‌کند، افسردگی یا آسیب‌های روانی – جسمانی که بهبود نمی‌یابند- می‌شوند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید