دانلود پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

دانلود پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

دانلود پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها

دانلود پاورپوینت آنالیز ریشه ای خرابی ها
تعداداسلایدها:24
نوع فایل:پاورپوینت
RCFA چیست؟
تئوری دومینو
گام های اجرای موفق RCFA
زمان اقدام جهت آنالیز ریشه ای خرابی ها
تکنیک های RCFA
Why-Why Analysis
Cause and Effect or Fishbone  Technique
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید