دانلود پاورپوینت آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت

دانلود پاورپوینت آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت

دانلود پاورپوینت آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت

دانلود پاورپوینت آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت
تعداداسلایدها:72
نوع فایل:پاورپوینت
آموزش وتوانمند سازی کارکنان دولت برای اولین بار درفصل چهارم قانون استخدام کشوری در سال 1345 مطرح گردید.

این فصل شامل سه ماده (44، 45 و 46) و چهار تبصره است
در سال 1376 توسط سازمان امور اداری و استخدامی و ابلاغ آن  طی بخشنامه شماره 124/د مورخ 17/1/1386 به دستگاه های اجرایی کشور

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید