دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط

دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول، قوانین و مقررات بهداشت محیط
تعداداسلایدها:29
نوع فایل:پاورپوینت
   ارتقاء سلامت و نقش مؤثر کنترل عوامل محیطی در آن از مباحثی بوده که از گذشته دور سیستمهای بهداشتی و درمانی به دنبال آن بوده اند. در این بین استانداردهای محیط سالم و تبیین شرایط زیست محیطی مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظایف و رسالتهای اصلی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شمار می رود. لزوم بررسی و شناخت کامل مخاطرات محیطی و در نظر گرفتن یک تهدیدات سنتی و مدرن هنگامی خود را می نمایاند که بدانیم بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند و حدود 350 میلیون نفر از امکانات بهسازی محیط زندگی برخوردار نمی باشند. مسائلی از این قبیل باعث می شود تا اهمیت نقش بهداشت محیط در کنترل بیماریها و ارتقاء سلامت مشخص گردد. 
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید