دانلود مقاله DEA به عنوان یک ابزار پیش بینی شکست تجاری

دانلود مقاله DEA به عنوان یک ابزار پیش بینی شکست تجاری

دانلود مقاله DEA به عنوان یک ابزار پیش بینی شکست تجاری

دانلود مقاله DEA به عنوان یک ابزار پیش بینی شکست تجاری

موضوع انگلیسی:DEA as a business failure prediction tool
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:32
سال انتشار:2012

چکیده

چرخه با استفاده از برنامه نویسی ریاضی – DEA یا تحلیل پوششی داده – برای پشتیبانی از پیش بینی شکست. استفاده همزمان از مدلها برای مقایسه مدلهای مربوطه بود
نتیجه گیری و به دنبال روابط بین دو طرف. ما می توانیم بگوییم که
مدلهای بدست آمده بر اساس ظرفیت آنها رضایت بخش هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید