دانلود مقاله یک کد اخلاقی جهانی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله یک کد اخلاقی جهانی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله یک کد اخلاقی جهانی برای حسابداران حرفه ای

دانلود مقاله یک کد اخلاقی جهانی برای حسابداران حرفه ای

موضوع انگلیسی:A Universal Code Of Ethics For Professional Accountants
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده

همانطور که مشاغل در سطح جهان توسعه یافته اند و شرکت های چند ملیتی تمایل به تسلط بر اقتصاد دارند ، این امر نیز توسعه یافته است
اهمیت تقویت اعتماد به نفس در حرفه حسابداری در سراسر جهان بین المللی سازی حسابداری
حرفه نیازمند همگرایی هم از نظر جنبه های فنی حرفه و هم از نظر آموزشی و جنبه های اخلاقی است. این
فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) به منظور ترویج همگرایی بین المللی حسابداران اقدام به صدور یک نامه کرده است
کد اخلاق برای حسابداران حرفه ای. برای پذیرفته شدن و م effectiveثر بودن ، کدهای اخلاقی باید باورهای افراد را منعکس کند
کسانی که قرار است آنها را اعمال کنند از این نظر ، دین یک امر بسیار مهم است زیرا یکی از عوامل تأثیرگذار در آن است
باورهای فردی

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید