دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران

دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران

دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران

دانلود مقاله یک سازمان یادگیرنده در خدمت مدیریت دانش در میان پرستاران

موضوع انگلیسی:A learning organization in the service of knowledge management
among nurses

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2015

چکیده
توسعه استراتژی هایی که هدف آنها طراحی شیوه های کاری جدید و مدیریت دانش است ، برای سازمان های مراقبت های بهداشتی ضروری است. معرفی سازمانهای یادگیرنده به عنوان یک انتخاب امیدوار کننده تلقی می شود
برای مدیریت دانش بهتر و توسعه مداوم حرفه ای در مراقبت های بهداشتی. این مطالعه
تجزیه و تحلیل اثرات یک سازمان یادگیرنده بر توسعه مداوم حرفه ای پرستاران ، مدیریت دانش و حفظ آنها در مرکز خدمات بهداشتی و اجتماعی در کبک کانادا. یادگیری
به نظر می رسید که سازمان با وجود تأثیر متغیر آن بر کار روزانه پرستاری به نحو مثبتی تأثیر می گذارد
سایر متخصصان و سایتهای دیگر خارج از مرکز بیمارستان. این تغییرات به ویژه در مورد انتقال دانش ، حمایت از شیوه های پرستاری و کیفیت مراقبت های بهداشتی ،
اهدافی که سازمان یادگیرنده از بدو تأسیس به دنبال تحقق آن بوده است. با این حال ، به نظر می رسید
تأثیر محدودی بر نگهداری پرستاران دارد
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید