دانلود مقاله یک رویکرد همه جانبه یا هم بین برای نظارت کارایی

دانلود مقاله یک رویکرد همه جانبه یا هم بین برای نظارت کارایی

دانلود مقاله یک رویکرد همه جانبه یا هم بین برای نظارت کارایی

دانلود مقاله یک رویکرد "همه جانبه" یا "هم بین" برای نظارت کارایی

موضوع انگلیسی:A ‘panoptical’ or ‘synoptical’ approach to monitoring
performance
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله نحوه اصلاحات اخیر در حسابرسی و ارزیابی مردم محلی را نشان می دهد
خدمات انگلستان نشان می دهد که از نظارت پانوپتیکال به "همدیداری" تغییر خواهد کرد
رویکردها این به این دلیل است که دولت بریتانیا نظارت متمرکز خود را لغو کرده است
رژیم و در عوض مقامات محلی را ملزم به انتشار طیف وسیعی از منابع مالی و
مجموعه داده های عملکرد به صورت آنلاین ، ظاهراً به گونه ای که شهروندان بتوانند سازمان ها را مسئول حساب کنند
به طور مستقیم. با این حال ، پیچیدگی و ماهیت خام این داده ها ، همراه با حاشیه سازی
حسابرسان حرفه ای باعث می شود که اکثر شهروندان ناتوان یا مایل به انجام آن نباشند
این وظیفه را بر عهده بگیرند به این ترتیب ، رویکرد «همگرا» پیشنهادی عملی نخواهد شد.
در واقع ، سایر تغییرات قانونی به این معنا خواهد بود که شرکت های برون سپاری به طور م becomeثر تبدیل به
ناظران جدید و غیر قابل حسابرسی از نهادهای بخش دولتی محلی در یک چشم انداز پایدار پایدار
سیستم. در بسیاری از موارد این شرکتها مسئولیت تحویل آن را بر عهده خواهند گرفت
همان خدماتی که آنها ارزیابی کرده اند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید