دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق

دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق

دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق

دانلود مقاله گنجاندن اخلاق در مدیریت استراتژیک با توجه به نگاه نسل Y به اخلاق

موضوع انگلیسی:Incorporating Ethics into Strategic Management with regards to
Generation Y’s view of Ethics
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده

نسل Y ، همچنین نسل خالص یا هزاره ها نامیده می شود (Tyler 2007) ، به همکار جمعیت بزرگتر از
نسل بیبی بوم. با حدود 80 میلیون نفر که از اواسط 1980 تا 2000 متولد شده اند ، این گروه جدیدترین است
نسل برای ورود به نیروی کار محیط های کاری در حال بازتعریف شدن هستند و سازمان ها تحت فشار قرار می گیرند تا با این شرایط جدید سازگار شوند
موج کارگران باعث الهام بخشیدن به محیط های تجاری می شود. به طور گسترده ای پذیرفته شده است که تجربیات نسلی متمایز اخلاق را شکل می دهد
ایدئولوژی ها و در نتیجه ایدئولوژی های اخلاقی به نوبه خود بر نحوه عملکرد افراد در محیط کار تأثیر می گذارد. تفاوت های مبتنی بر سن در دیدگاه
و شکایت از نسل های دیگر قطعاً پدیده جدیدی نیست. مشاغل متعهد به استانداردهای اخلاقی بالا می دانند
ایجاد حس مشترک ارزشها و فرهنگ منسجم ریشه در یکپارچگی ، که ارزشهای سازمانی و
ارزشهای شخصی همسو هستند با توجه به رویدادهای مهم ، روندهای اجتماعی و فرهنگ سازمان های آنها ، هر نسل توسعه می یابد
دیدگاه منحصر به فرد خود در مورد رفتارهای درست و غلط در کار. به همین ترتیب ، همکاری منحصر به فرد ژنرال Y
تجربیات به احتمال زیاد ایدئولوژی های اخلاقی آنها و قضاوت ها و اقدامات محل کار آنها را شکل می دهد. در این مطالعه ، ما به بررسی می پردازیم
ایدئولوژی اخلاقی ژنرال Y و تأملات آن در مورد ضروریات مدیریت استراتژیک. این گروه از افراد بخش مهمی از
نیروی کار از آنجا که آنها مدیران آینده نزدیک زندگی تجاری هستند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید