دانلود مقاله کمیته حسابرسی و مشکلات مالی در زمینه خاورمیانه

دانلود مقاله کمیته حسابرسی و مشکلات مالی در زمینه خاورمیانه

دانلود مقاله کمیته حسابرسی و مشکلات مالی در زمینه خاورمیانه

دانلود مقاله کمیته حسابرسی و مشکلات مالی در زمینه خاورمیانه

موضوع انگلیسی:Audit Committee and Financial Distress in the Middle East Context
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده

هدف از این مقاله تشخیص تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر لبنانی ها است
بانکهای دارای تنگنای مالی و بانکهای بدون تنگنا چهار ویژگی کمیته حسابرسی وجود دارد
مورد بررسی قرار گرفت ؛ اندازه ، ترکیب ، تعداد دفعات جلسه و تخصص مالی. نمونه شامل 54 مورد است
بانکهای لبنانی که سالهای مالی آنها بین سالهای 2009 تا 2011 به پایان رسیده است. بانکهای دارای مشکل مالی و فاقد فشار از طریق سودآوری بانکها مشخص شده اند. نتایج ما نشان می دهد که مشکلات مالی وجود دارد
بانکها با فراوانی جلسات کمیته حسابرسی رابطه منفی منفی معناداری دارند. از این رو
شواهد نشان می دهد که فراوانی جلسات اعضای کمیته حسابرسی عامل مهمی است
به کمیته حسابرسی کمک می کند تا از مشکلات مالی بانک جلوگیری کند. فرکانس ملاقات نقش بازی می کند
نقش مهمی در تضمین اثربخشی کمیته حسابرسی دارد. به عبارت دیگر ، کمیته حسابرسی با مکرر
جلسات می تواند به اعضای کمیته حسابرسی کمک کند تا از صحت گزارش مالی اطمینان حاصل کنند
نظارت بهتر و بازبینی م effectivelyثر عملیات. تصمیم تأسیس کمیته حسابرسی
در سال 2008 تصویب شد و در سال 2010 در بانک های لبنانی اصلاح شد. سپس ، این مطالعه یک واقعیت را بررسی می کند
موضوع. در نتیجه ، این مقاله ارزش افزوده ای برای حاکمیت شرکتی در لبنان نشان می دهد
بانک ها و اهمیت تاثیر کمیته حسابرسی بر عملکرد مالی را نشان می دهد. مطالعات آینده
تمرکز بر تأثیر تسلط مدیریت بر هیئت مدیره (ترکیب هیئت مدیره ، دوگانگی مدیرعامل و
مالکیت مدیریت) بر استقلال کمیته حسابرسی که ممکن است بر بانک تأثیر بگذارد
کارایی.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید