دانلود مقاله کشاورزی حفاظتی در اروپا

دانلود مقاله کشاورزی حفاظتی در اروپا

دانلود مقاله کشاورزی حفاظتی در اروپا

دانلود مقاله کشاورزی حفاظتی در اروپا

موضوع انگلیسی:Conservation Agriculture in Europe
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:6
سال انتشار:2015

چکیده

پذیرش کشاورزی حفاظتی (CA) در اروپا با توجه به مناطق اکولوژیکی متفاوت است
قاره. اگرچه اروپا در پذیرش CA از سایر کشورها عقب است ، اما شاخص های آینده را نشان می دهد
پیشرفت دلگرم کننده است ناحیه ای که CA در آن اعمال می شود به دلیل افزایش آن به سرعت در حال رشد است
آگاهی از محیط زیست ، از جمله حفاظت از خاک ، و به دلیل نیاز به کاهش هزینه های تولید. این
اتحادیه کشاورزی حفاظتی اروپا (ECAF) نقش مهمی در پذیرش و
انتشار شیوه های CA ، و در بحث های مربوط به CA و سیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا
اصلاح (CAP)

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید