دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی

دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی

دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی

دانلود مقاله کاهش فاصله بین متفکران و انجام دهندگان در کشف کارآفرینی

موضوع انگلیسی:Reducing the distance between thinkers and doers in the entrepreneurial discovery

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

شکاف موجود بین اندیشمندان و انجام دهندگان یکی از دلایل اصلی شکست تحقیقات مدرن است
همانطور که بسیاری از محققان پیشنهاد می کنند سیستم در زمینه مدیریت. روشهای مشارکتی ، اقدام پژوهی و روشهای مبتنی بر تجربه در حال حاضر دانشمندان و موسساتی را که به طور فعال در بهبود این سیستم مشارکت دارند ، جذب می کند
کارآیی سیاستگذاری این مطالعه کار انجام شده توسط JRC-IPTS کمیسیون اروپا را ارائه می دهد
در منطقه یونان مقدونیه شرقی و تراکیه برای حمایت از اجرای منطقه هوشمند
استراتژی تخصصی (S3). این مطالعه روش شناسی مبتنی بر مشارکت و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهد
روش ها و تأملاتی را در مورد چگونگی کاهش شکاف اندیشمندان – عمل کنندگان ارائه می دهد

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید