دانلود مقاله کالج دکتری Tordesillas در روانشناسی کار و سازمان

دانلود مقاله کالج دکتری Tordesillas در روانشناسی کار و سازمان

دانلود مقاله کالج دکتری Tordesillas در روانشناسی کار و سازمان

دانلود مقاله کالج دکتری Tordesillas در روانشناسی کار و سازمان

موضوع انگلیسی:El Colegio Doctoral Tordesillas en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:1
سال انتشار:2014

چکیده
تغییرات در محیط اجتماعی-کار که در آن مطالعه و تحقیق در زمینه روانشناسی سازمانی و کاری چارچوب بندی می شود ، نیازمند تلاش جمعی محققان این منطقه در فرایندهای بهبود و نوآوری خود برای سازگاری با آنها است.
خواسته های محیط های جدید مطالعه فرصتهای احتمالی این محیطها و رویارویی با چالشهای آنها مستلزم بهینه سازی منابع مادی و انسانی موجود در محیط است
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف ملی و بین المللی. به این ترتیب ، هماهنگی و همکاری بین دانشگاه های مختلف و گروه ها یا واحدهای تحقیقاتی آنها به عنوان نیاز به پاسخ رقابتی پدیدار شده است.
در مواجهه با تحولات دنیای کار و سازمانها در سالهای اخیر.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید