دانلود مقاله کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی در جهان در حال توسعه

دانلود مقاله کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی در جهان در حال توسعه

دانلود مقاله کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی در جهان در حال توسعه

دانلود مقاله کارسینوم سلولهای کبد نتایج جراحی در جهان در حال توسعه

موضوع انگلیسی:Hepatocellular carcinoma
surgery outcomes in the
developing world
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:19
سال انتشار:2015

چکیده

در کشورهای در حال توسعه ، بیشتر بیماران مبتلا به سرطان سلول کبدی وجود دارند
با بیماری در مراحل پیشرفته ، بر اساس وضعیت فعلی غیر قابل درمان در نظر گرفته می شود
الگوریتم های درمانی در اینجا ، ما نشان می دهیم که برداشتن کبد درمانی است
در برخی از بیماران پرویی که با این درمان مورد توجه قرار نگرفته اند ، می توان این کار را انجام داد
الگوریتم ها ما یک مطالعه کوهورت گذشته نگر را روی 253 سلول کبدی انجام دادیم
بیماران مبتلا به سرطان که بین سالهای 1991 و 1991 تحت عمل جراحی هپاتکتومی قرار گرفتند
2011 در موسسه ملی سرطان پرو

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید