دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

دانلود مقاله کاربرد شبکه های اطلاعات محور در عصر حاضر کشاورزی

موضوع انگلیسی:Applying Information-Centric Networking in Today’s
Agriculture 
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2014

چکیده

تحت عنوان کشاورزی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTs) سراسر جهان را در بر گرفته و نمایانگر یک
فرصتی دگرگون کننده برای معیشت صاحبان کوچک برای ارتباط با دانش ، موسسات لازم ، به عنوان مثال
و همچنین به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به شبکه. با توجه به اشتراک گذاری اطلاعات ، شبکه اطلاعات محور
(ICN) اینترنت آینده ای است که اخیراً برای دسترسی کارآمد و توزیع محتوا توسط
جایگزین مدل ارتباطی میزبان فعلی به سمت یک مدل محتوا محور. این مقاله یک مرور کلی ارائه می دهد
از رمان معماری ICN که برای استفاده امروز مناسب تر است ، با توجه ویژه به توزیع محتوا و
فناوری های تحرک ، که ICN را به یک شبکه عالی برای بخش کشاورزی تبدیل می کند.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید