دانلود مقاله چارچوب ارزیابی و نظارت خدمات بهداشتی جامع

دانلود مقاله چارچوب ارزیابی و نظارت خدمات بهداشتی جامع

دانلود مقاله چارچوب ارزیابی و نظارت خدمات بهداشتی جامع

دانلود مقاله  چارچوب ارزیابی و نظارت خدمات بهداشتی جامع

موضوع انگلیسی:A comprehensive health service evaluation and monitoring framework
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:8
سال انتشار:2015

چکیده
هدف: ایجاد چارچوبی برای ارزیابی و نظارت بر خدمات مراقبت های اولیه بهداشتی ،
ادغام خدمات بیمارستان و جامعه
روش: مرور ادبیات هدفمند چارچوبهای ارزیابی خدمات اولیه سلامت انجام شد
اطلاع از توسعه چارچوب به طور خاص برای جوامع دور. اصول اساسی
ارزیابی اولیه مراقبت های بهداشتی اولیه تعیین شد و شاخص های نگهبان توسعه داده شد
چارچوب ارزیابی را عملیاتی کنید این چارچوب سپس با ذینفعان کلیدی تأیید شد.
نتایج: این چارچوب شامل سه حوزه اصلی ساختار ، فرآیند و
نتایج برای تعیین عملکرد خدمات بهداشتی اینها به نوبه خود به پایداری بستگی دارند ،
کیفیت مراقبت از بیمار و عوامل تعیین کننده سلامت برای ارائه خدمات جامع بهداشتی
چارچوب ارزیابی اصول زیر بنای ارزیابی خدمات سلامت اولیه مربوط بود
خدمات بهداشتی در زمینه های دور شاخص های نگهبان متناسب با جمعیت شناسی توسعه داده شد
ویژگیها و نیازهای سلامتی جمعیت مشورت با ذینفعان کلیدی این موضوع را تایید کرد
چارچوب ارزیابی قابل اجرا بود
نتیجه گیری: داده های جمع آوری شده به طور معمول توسط خدمات بهداشتی و درمانی می تواند برای عملیاتی کردن سلامت پیشنهادی مورد استفاده قرار گیرد
چارچوب ارزیابی خدمات استفاده از یک چارچوب ارزیابی که خط مشی و خدمات بهداشتی را پیوند می دهد
عملکرد برای پیامدهای سلامت به خدمات بهداشتی برای بهبود عملکرد به عنوان بخشی از a کمک می کند
چرخه بهبود مداوم کیفیت
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید