دانلود مقاله پیش بینی سود مدیریت و پیش بینی تحلیلگران

دانلود مقاله پیش بینی سود مدیریت و پیش بینی تحلیلگران

دانلود مقاله پیش بینی سود مدیریت و پیش بینی تحلیلگران

دانلود مقاله پیش بینی سود مدیریت و پیش بینی تحلیلگران

موضوع انگلیسی:Management earnings forecasts and analyst forecasts
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:14
سال انتشار:2015

چکیده
جدا از ادبیات در مورد اثراتی که سود مدیریت پیش بینی می کند
(MEFs) خواص ، مانند نقطه ، دامنه و برآورد کیفی ، در
پیش بینی تحلیلگران ، این مطالعه به بررسی اثرات افشای انتخابی MEF ها می پردازد.
طبق سیستم افشای اجباری چین ، این مطالعه چنین پیشنهاد می کند
مدیران پیش بینی های مکرر برای استفاده از تغییرات مناسب در
درآمد پیش بینی شده بحث در اینجا این است که این افشای انتخابی از
MEFs عدم تقارن اطلاعات و عدم قطعیت را افزایش می دهد و بر پیش بینی درآمد تحلیلگران تأثیر منفی می گذارد. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت هایی که این موضوع را مطرح می کنند
احتمال پیش بینی بیشتر و ایجاد تغییرات قابل توجه در MEF ها کمتر است
برای جذب یک تحلیلگر زیر ، که می تواند منجر به تحلیلگر کمتری شود
پیش بینی ها نتایج نشان می دهد که افشای انتخابی خسارت های MEFs
انتقال اطلاعات و کارایی بازار ، که می تواند روشن شود
نهادهای نظارتی که به دنبال افزایش بیشتر سیاست های افشاگری هستند.
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید