دانلود مقاله پیشینه ها و پیامدهای تمایل ذاتی برای پرداخت هزینه نوآوری ها

دانلود مقاله پیشینه ها و پیامدهای تمایل ذاتی برای پرداخت هزینه نوآوری ها

دانلود مقاله پیشینه ها و پیامدهای تمایل ذاتی برای پرداخت هزینه نوآوری ها

دانلود مقاله پیشینه ها و پیامدهای تمایل ذاتی برای پرداخت هزینه نوآوری ها

موضوع انگلیسی:Antecedents and consequences of innate willingness to pay for
innovations

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:15
سال انتشار:2015

چکیده
مدیران از دانش نوآوری مصرف کننده ذاتی (علاقه ذاتی به محصولات و خدمات جدید) استفاده می کنند
ترکیب بازاریابی را با ترجیحات مصرف کنندگان که به احتمال زیاد از محصولات یا خدمات جدید استفاده می کنند تطبیق دهید. صرفاً
علاقه به محصولات/خدمات جدید ممکن است به اندازه کافی ویژگی های پذیرندگان اولیه را در زمینه هایی با تفاوت قیمت بین محصولات و خدمات جدید و جدید ایجاد نکند ، این مقاله مفهوم ذاتی را معرفی می کند
تمایل به پرداخت هزینه برای نوآوری (IWTPI). بر اساس داده های آلمان ، اندونزی ، بولیوی ، ایالات متحده و ژاپن ، آن
فرضیه هایی را در مورد پیشینه های IWTPI آزمایش می کند ، تأثیرات تعدیل کننده IWTPI بر شکل گیری مشتری
رضایت و تفاوت آنها بین محصولات و خدمات. IWTPI تمایل دارد که بر درآمد (رضایت) ، انتظارات مالی و اهمیت نمادهای وضعیتی تأثیر مثبت داشته باشد و بر جنسیت زن ، جهت پس انداز و اجتناب از استرس تأثیر منفی بگذارد. این تأثیرات با توجه به فرهنگ و اقتصاد تعدیل می شود
عوامل. IWTPI اثرات کیفیت درک شده (فقط برای محصولات ، نه خدمات) ، رقابتی را تعدیل می کند
مزایا ، تصویر مارک عمومی و به رسمیت شناخته شدن اجتماعی و تأثیر ارزش درک شده را به طور منفی تعدیل می کند
رضایت مشتری. این نتایج به مدیران در مورد چگونگی انطباق استراتژی بازاریابی با اوایل و دیر اطلاع می دهد
پذیرندگان در زمینه های مختلف کشور و صنعت با تفاوت قیمت بین مبتدی و نوآور ،
محصولات/خدمات جدید

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید