دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای

دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای

دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای

دانلود مقاله پیشنهاد مدل موفقیت اتحاد اجتماعی از الف دیدگاه بازاریابی رابطه ای

موضوع انگلیسی:Proposal of a social alliance success model from a
relationship marketing perspective

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:16
سال انتشار:2015

چکیده

مشارکت بین مشاغل و سازمان های غیردولتی (NGO) داشته است
تبدیل شدن به مکانیسم های گسترده ای برای همکاری در پرداختن به مسائل پیچیده اجتماعی ،
هدف استفاده از دو نوع منطق سازمانی برای ایجاد متقابل است
ارزش. با این حال ، بسیاری از این اتحادها ناموفق بوده است. برای کمک به بهبود مدیران
احتمال موفقیت روابط مشترک آنها ، نویسندگان موفقیت را پیشنهاد می کنند
مدل فرایندهای مشارکت تجاری-سازمان های غیردولتی بر اساس نظریه بازاریابی رابطه انها همچنین
تجزیه و تحلیل مبانی نظری فرضیه های مدل از طریق مطالعه فرا تحلیلی مدل
ادبیات موجود

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید