دانلود مقاله پرسشنامه معنا در زندگی

دانلود مقاله پرسشنامه معنا در زندگی

دانلود مقاله پرسشنامه معنا در زندگی

دانلود مقاله پرسشنامه معنا در زندگی

موضوع انگلیسی:Meaning in Life Questionnaire
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:11
سال انتشار:2015

چکیده

این مطالعه با هدف ارائه فرایند اعتبار سنجی و ویژگی های روان سنجی نسخه برزیلی پرسشنامه معنا در زندگی (MLQ) انجام شد. شرکت کنندگان الف بودند
نمونه سراسری از 3020 فرد 18 تا 91 ساله ، از 22 ایالت مختلف برزیل.
تجزیه و تحلیل عامل اکتشافی از یک راه حل دو عاملی (وجود معنی — MLQ-P ؛ و.) پشتیبانی می کند
جستجو برای معنی — MLQ-S). شاخص های قابلیت اطمینان کافی بدست آمد. عامل تأیید کننده
تجزیه و تحلیل (CFA) شواهدی را ارائه می دهد که مقیاس های MLQ-P و MLQ-S وقتی به طور جداگانه ارزیابی می شوند ، شاخص های برازش بهتری را ارائه می دهند. CFA چند گروهی به اندازه گیری کامل و
عدم تغییر ساختار برای گروه های جنسیتی و سنی (جوانان ، بزرگسالان و افراد مسن). گروه
مقایسه برای ارزیابی جنسیت ، سن و تفاوت وضعیت تاهل در هر دو انجام شد
مقیاس های MLQ-P و MLQ-S. نتایج ارائه شده و بر اساس ادبیات مورد بحث قرار گرفته است. ما
نتایج نشان می دهد که MLQ یک اندازه گیری قابل اعتماد برای ارزیابی حضور و جستجو است
معنی در زندگی در جمعیت برزیل در طیف گسترده ای از گروه های سنی.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید