دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس

دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس

دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس

دانلود مقاله پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی مربوط به تمرین تدریس

موضوع انگلیسی:Pre-Service Teachers’ Responses to Ethical Situations Related to
Teaching Practice
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:5
سال انتشار:2015

چکیده

ارتقای اخلاق در مورد شیوه های تدریس یکی از مهمترین مسائل در تربیت معلم است. همه معلمان نیاز دارند
حس اخلاقی خود را برای حفظ استانداردهای حرفه ای در تدریس و انجام تحقیقات و همچنین نظارت و
راهنمایی رفتارهای اخلاقی دانش آموزان برای معلمان پیش از خدمت بسیار مهم است که در طول یادگیری معلم ، حس اخلاقی خود را توسعه دهند
موسسات هدف از این مطالعه بررسی پاسخ معلمان پیش از خدمت به شرایط اخلاقی است. پاسخ ها بود
جمع آوری شده از هفتاد و چهار معلم تربیت بدنی و سلامت سال قبل از خدمت که در اخلاق و قوانین ثبت نام کرده اند
دوره معلمان در سال 2014. شش موقعیت اخلاقی با سوالات باز در رابطه با سرقت علمی دانش آموزان ، معلم معلم
درگیری ها و تعارضات والدین و معلمان برای جمع آوری نظرات معلمان قبل از خدمت استفاده شد. معلمان پیش از خدمت گروه بندی شدند
در پنج تا هفت مورد ، با اعضای گروه مورد بحث قرار گرفت تا بهترین پاسخ ها را برای شش موقعیت اخلاقی ارائه دهید. ثابت
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه ای استفاده شد. نتایج نشان داد که چندین راه حل سازش برای اخلاق وجود دارد
موقعیت ها جزئیات پاسخ ها ارائه شده و مورد بحث قرار می گیرد.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید