دانلود مقاله پاسخ شرط بندی کنندگان ورزشی به تبلیغات قمار ورزشی

دانلود مقاله پاسخ شرط بندی کنندگان ورزشی به تبلیغات قمار ورزشی

دانلود مقاله پاسخ شرط بندی کنندگان ورزشی به تبلیغات قمار ورزشی

دانلود مقاله پاسخ شرط بندی کنندگان ورزشی به تبلیغات قمار ورزشی

موضوع انگلیسی:Sports bettors' responses to sports-embedded gambling promotions

زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2015

چکیده
ترتیبات تجاری بین سازمان های ورزشی و فعالان قمار منجر به ارتقاء گسترده قمار در طول ورزش تلویزیونی می شود. این مطالعه با هدف بررسی پاسخ شرط بندی های ورزشی به این تبلیغات انجام می شود و اینکه آیا این مشکل با شدت قمار مشکل دارد یا خیر. نظرسنجی با 544 شرط بندی کننده ورزشی استرالیایی با
درجات مختلف شدت مشکل قمار نشان می دهد که قماربازهای مشکل دار بیشترین تأیید را بر این موارد دارند
تبلیغات در مقایسه با قماربازهای بدون مشکل و در معرض خطر ، قماربازهای مشکل دار نیز بیشتر دلگرم کننده هستند
و بر قمار این تبلیغات تأثیر بگذارید. قماربازهای مشکل دار نیز بیشتر تحت تأثیر عوامل زمینه ای ، به ویژه انواع شرط ها و جذابیت های تبلیغاتی قرار می گیرند. سه نظریه برای توضیح مورد بحث قرار گرفته است
این نتایج – دخالت محصول ، اشتیاق ناشی از نشانه و شرطی سازی کلاسیک. با توجه به رشد سریع
شرط بندی ورزشی ، افزایش مشکلات شرط بندی ورزشی و ناتوانی در جلوگیری از تبلیغات قمار هنگام تماشا
ورزش تلویزیونی ، تحقیقات بیشتر برای درک تأثیر تبلیغات قمار در ورزش تأثیرگذار است
در مورد مصرف قمار و مشکل قمار. با توجه به این امر ، تحقیقات برای اطلاع رسانی سیاست ها نیز مهم است
تبلیغات ورزشی ورزشی یک عمل بحث برانگیز است که باعث تغییرات اخیر در کدهای پخش شده است
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید