دانلود مقاله واکنش سرمایه گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله واکنش سرمایه گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله واکنش سرمایه گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی

دانلود مقاله واکنش سرمایه گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی

موضوع انگلیسی: investors react to corporate governance news
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:13
سال انتشار:2015

چکیده

این کار بر بحث مقررات حاکمیت شرکتی و تأثیرات آن می افزاید
از نظر عملکرد و ارزش شرکت این مقاله به صورت تجربی آزمایش می کند که آیا قیمت قابل توجهی وجود دارد یا خیر
واکنش به اعلامیه های حاکمیت شرکتی پس از انتشار کد آلداما
از بهترین عمل (2003) در اسپانیا. به طور خاص ، اعلانات خبری بر اساس طبقه بندی می شوند
اصول کد برای تمایز بین ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و
درک بهتری از واکنش سرمایه گذاران داشته باشد. نتایج ابتدا نشان می دهد که سرمایه گذاران نسبت به آن واکنش نشان می دهند
این نوع شیوه ها ، دوم اینکه نشانه واکنش آنها بستگی زیادی به طبیعت دارد
و تمدید توصیه و در نهایت اینکه بنگاههایی که افشاگری بیشتری می کنند از این موضوع لذت نمی برند
افزایش قیمت بازار یا بازدهی میان مدت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید