دانلود مقاله واکنش بازار به بین المللی شدن استراتژی ها

دانلود مقاله واکنش بازار به بین المللی شدن استراتژی ها

دانلود مقاله واکنش بازار به بین المللی شدن استراتژی ها

دانلود مقاله واکنش بازار به بین المللی شدن استراتژی ها

موضوع انگلیسی:Market response to internationalization
strategiess
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:12
سال انتشار:2015

چکیده

این مقاله شواهدی را ارائه می دهد که نشان می دهد سهامداران شرکت های خریدار هندی هستند
مشارکت در معاملات فرامرزی از لحاظ آماری میانگین مثبت معنی داری را تجربه می کند
بازده غیر عادی در روز اعلام و همچنین میانگین تجمعی بازده غیر عادی
روی پنجره های رویداد چند روزه این سودها برای دستیابی به اهداف در بازارهای توسعه یافته مثبت و بیشتر است. تجزیه و تحلیل رگرسیون در مقاله نشان می دهد که
خریدهای فرامرزی شرکتهای هدف بخش فناوری پیشرفته در بازارهای توسعه یافته ، تولید بهتری دارد
ثروت علاوه بر این ، خریدهای نسبتاً بزرگتر سود بیشتری را ایجاد می کند

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید