دانلود مقاله هنگام برنامه ریزی تحقیقات علمی از کجا باید به دنبال اطلاعات بود در روانشناسی

دانلود مقاله هنگام برنامه ریزی تحقیقات علمی از کجا باید به دنبال اطلاعات بود در روانشناسی

دانلود مقاله هنگام برنامه ریزی تحقیقات علمی از کجا باید به دنبال اطلاعات بود در روانشناسی

دانلود مقاله هنگام برنامه ریزی تحقیقات علمی از کجا باید به دنبال اطلاعات بود در روانشناسی

موضوع انگلیسی:Where to look for information when planning scientific research
in Psychology
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:7
سال انتشار:2014

چکیده

t ضروری است که محققان برای برنامه ریزی تحقیقات خود ، وقت بگذارند
قطعاً قبل از اتخاذ هر نوع تصمیمی متوقف و جستجوی اطلاعات ضروری است. این
کار حاضر برای راهنمایی روانشناسان در این کار مهم تنظیم می شود. برای این منظور ما شروع می کنیم
پیشنهاد بازدید از وب سایت APA ، که در آن اطلاعات زیادی در مورد اکثر موضوعات وجود دارد
می توان آن را یافت ، خواه مربوط به مسائل جدید و بحث برانگیز باشد یا آنهایی که در آن وجود دارد
اجماع بیشتر در این رابطه ما مفاهیم عبارات را به طور طولانی در نظر خواهیم گرفت
"عمل مبتنی بر شواهد" و "شواهد علمی" و جنبه های روش شناختی ذاتی آنها ،
از "شواهد علمی" که با مرور سیستماتیک به روش دستیابی به آن کمک شده است
با استفاده از کتاب های راهنما و دستورالعمل های ارزشمند برای تکمیل موفقیت آمیز ما
پژوهش. همه این منابع به محققان کمک می کند تا فرضیه های خود را به درستی بیان کرده و آزمایش کنند
آنها را به اندازه کافی و تجزیه و تحلیل داده ها به مناسب ترین و دقیق ترین شیوه. در این
بدون شک کیفیت تحقیق بهبود خواهد یافت

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید