دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای

دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای

دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای

دانلود مقاله هجز و اخلاق رسانه ای

موضوع انگلیسی:Hedges’ and Media Ethicsr
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:4
سال انتشار:2014

چکیده

این مقاله سعی دارد استفاده از "پرچین" را به عنوان تحقق اخلاق رسانه ای در روزنامه نشان دهد. پرچین ، بیان "خاکستری"
به طور گسترده ای توسط روزنامه نگاران برای انتقال اطلاعات مربوط به اخلاق استفاده می شود. طبق اخلاق ، مورد حساس
مرتبط با "قومیت" ، "نژاد" ، "دین" و "گروه اجتماعی" باید با احتیاط ارائه شود تا از درگیری جلوگیری شود
در میان احزاب درگیر در اخبار ظاهر می شود. بر این اساس ، چنین اطلاعاتی ممکن است به وضوح و صراحت بیان نشود. این کاغذ
رابطه بین پرچین های تحقق یافته در جعل هویت و محافظت از شرکت کنندگان و کدهای اخلاقی روزنامه نگاری را مورد بحث قرار خواهد داد.
این مطالعه موردی "پرچین ها" است که در سرمقاله روزنامه Solopos ، روزنامه اندونزیایی محلی در سوراکارتا منتشر شده است.

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید