دانلود مقاله نگرش ها و رفتارهای سفرهای هوایی

دانلود مقاله نگرش ها و رفتارهای سفرهای هوایی

دانلود مقاله نگرش ها و رفتارهای سفرهای هوایی

دانلود مقاله نگرش ها و رفتارهای سفرهای هوایی

موضوع انگلیسی:Air travel attitudes and behaviours
زبان: انگلیسی
فرمت فایل: pdf
تعداد صفحه:10
سال انتشار:2014

چکیده
در عصری که بخش حمل و نقل به طور فزاینده ای به آسیب های زیست محیطی کمک می کند ، نیاز است
برای درک بهتر واکنش رفتاری مصرف کنندگان. نظریه هایی مانند نظریه برنامه ریزی شده
رفتار و مدل فعالسازی عادی در توضیح محیط زیست حامی بوده اند
رفتار؛ این مقاله کاربرد اینها را در سفرهای هوایی بررسی می کند. از بینش های قبلی استفاده می کند
تحقیقات رفتار نگرشی برای درک دقیق تر از تأثیرات هنجاری ،
ارزشهای فردی و سایر عوامل روانشناختی تحت تأثیر نگرشهای فردی به نگرشهای سفرهای هوایی و نحوه تأثیر آنها بر رفتار قرار می گیرد. این توصیه هایی را برای پاسخ به سیاست ارائه می دهد ، که
بر لزوم همسویی رفتارهای مسافرتی هوایی با سایر رفتارهای صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی تأکید می کند
 

کسب درآمد از فروش فایل 

نظر دهید

پاسخ دهید